วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

นางในวรรณคดี  คือ หญิงที่มีความงดงามในจินตนาการ มีประวัติที่น่าจดจำ